TATRANSKÁ HORCIAREŇTATRARADIX s.r.o.

č 9, Štôla 059 37

IČO: 48 108 561

DIČ: 2120053177

IČ DPH: SK2120053177


email: info@tatraradix.eu

telefón: 0911 554 456